Instytucje prawa cywilnego w perspektywie europejskiej.pdf

Instytucje prawa cywilnego w perspektywie europejskiej PDF

Aleksander Bauknecht

W książce zostały przedstawione aktualne zagadnienia dotyczące instytucji prawa cywilnego w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poruszone zostały w niej m.in. takie zagadnienia jak kary umowne, dług gruntowy, formy dokumentów, umowy przedwstępne i ramowe, klauzule abuzywne, ochrona interesów konsumentów oraz najemców i wynajmujących a także szeroko pojęty wpływ prawa UE na poszczególne kraje. Wydanie 3 poprawione i uzupełnione.

„Istota pełnomocnictwa w prawie polskim”

5.93 MB DATEIGRÖSSE
9783746733005 ISBN
Kostenlos PREIS
Instytucje prawa cywilnego w perspektywie europejskiej.pdf

Technik

PC und Mac

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Digital Editions.

iOS & Android

Für Tablets und Smartphones: Unsere Gratis tolino Lese-App

Andere eBook Reader

Laden Sie das eBook direkt auf dem Reader im www.restrukturierung-3w-power.de Shop herunter oder übertragen Sie es mit der kostenlosen Software Sony READER FOR PC/Mac oder Adobe Digital Editions.

Reader

Öffnen Sie das eBook nach der automatischen Synchronisation auf dem Reader oder übertragen Sie es manuell auf Ihr tolino Gerät mit der kostenlosen Software Adobe Digital Editions.

Aktuelle Bewertungen

avatar
Sofya Voigtuh

kazus z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, w tym pozew w takiej sprawie; 8) stosuje w analizie przypadku podstawowe instytucje prawa karnego w Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedzialność za wykroczenie i karna, wykroczenie a wina

avatar
Mattio Müllers

Mańko, Europejski Kodeks cywilny - stan prac nad projektem i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Iuridica”, t. XLIII, 2004, s. 141 i n.; idem, Instytucje UE wobec ... Prowadzone są także prace nad przygotowaniem europejskiego kodeksu cywilnego. Jeże- li nawet w bliższej perspektywie trudno oczekiwać jednolitego prawa ...

avatar
Noels Schulzen

Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, „Rejent” 2003/ 6. Gajda K., Dochodzenie roszczeń konsumenckich [w:] Europejskie prawo ... z udziałem konsumentów z perspektywy prawa wspólnotowego [w:] Ars in vita. 15 Sty 2019 ... podstawowe informacje i instytucje prawa cywilnego takie jak: osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, ...

avatar
Jason Leghmann

2013-6-26 · ¿ania) prawa paæstw wchodz„cych w€sk‡ad obecnej Unii Europejskiej 8. S‡usznie pod-kreœla siŒ tak¿e w€literaturze, ¿e europejski kodeks cywilny mia‡by wymiar silnie symboliczny9, stanowi„c nie tylko symbol Š obok wspólnej waluty euro Š dokonu Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

avatar
Jessica Kolhmann

Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej Pojęcie państwa w epoce nowożytnej zajmowało pozycję centralną w dyskursie politycznym i wyznaczało funkcje oraz miejsce innych pojęć, a także zachodzących między nimi relacji. Courses on The University of Warsaw